Palun lisa eesnimi ja perekonnanimi.

SinuLab juhtimistarkvara on esimene tarkvara Eestis, mis ühendab omavahel töötajate arendamise ning strateegilise tulemuste juhtimise valdkonnad.

Tarkvara on kujundatud eelkõige juhtidele ja töötajatele ning abivahendiks personalijuhtidele. SinuLab tarkvara koosneb erinevatest moodulitest, mida on võimalik sobivaks paketiks kombineerida ja operatiivselt kasutusele võtta nii meeskondades, startuppides ning väike-ja keskmistes ettevõtetes.

Juhtimistarkvara kesksel kohal on tulemused, nende planeerimine, monitoorimine ja saavutamine.

Tulemusjuhtimist toetavad erinevad töötajate ja juhtide arendamisega seotud moodulid, mis sisaldavad nii traditsioonilisi lahendusi (arenguvestlused, kompetentsid jms) ning kaasaegseid lähenemisi nagu Coaching, Onboarding, e-õpe, töötajakogemuse jälgimine jms.

SinuLab juhtimistarkvara kolm põhisammast on:
     1. PERSONALIHALDUS JA ANDMED
     2. TULEMUSJUHTIMINE
     3. TÖÖTAJAKOGEMUS JA ARENDAMINE

Tunniajane DEMO juhtimistarkvara moodulitest on osalejatele TASUTA kuid vajalik eelnev registreerumine.

Lisaks tarkvara ja moodulite tutvustusele räägime ka sellest:

  • kuidas mõjutab digitaliseerimine töötajakogemust, töötaja tulemuslikkust ja juhtimiskvaliteeti
  • milliseid protsesse on vajalik ettevõttel sisemiselt esmajärjekorras digitaliseerida ja millist kasu see toob
  • milline on juhi roll töötajakogemuse digitaliseerimisel ja selle edukal rakendamisel