*

Virtuaalne personalispetsialist:

 • hoiab korras ettevõtte personalivaldkonna dokumendid
  sh. töölepingud ja muud töövõtuga seotud lepingud, lepingute lisad ja muudatused, töökorralduse reeglid
 • peab töötajate ja kogutud andmete üle arvestust
  sisestab ja uuendab andmeid töötajate registris (TöR)
  kasutab andmete haldamiseks spetsiaalset andmebaasi
 • toetab juhti värbamistegevuste korraldamisel
  sh. laeb üles vajalikesse kanalitesse kuulutused, kogub kandidaatide elulookirjeldused ja avaldused, lepib kokku testimised ja vestlused
 • koordineerib puhkuste administreerimist
  kasutab selleks käepärast tarkvaralahendust
 • administreerib arenguvestluste korraldust
 • peab arvestust töötajate koolitustegevuse üle
 • aitab andmekaitseseaduse rakendamisel personalitöös

Kas haldate personaliandmeid ikka veel Excelis?

Virtuaalne personalispetsialist viib andmed digitaalseks, tõstab andmete kvaliteeti ning jälgib vastavust andmekaitse määrusele.

Digitaalne ISIKUKAART

Isikukaardile on loodud otseteed töötajaga seotud andmete ja dokumentide juurde:

 • TÖÖTAJA ARENG
 • EESMÄRGID
 • ISIKUANDMED
 • KASUTAJAINFO
 • LEPINGUD
 • PUHKUS
 • TÖÖTASU
KÜSI LISAINFOT

Virtuaalne personalispetsialist saab alustada kohe

TELLIN LAHENDUSE

Virtuaalse personalispetsialisti teenuseid saate kasutada kui:

 • annate oma soovist meile teada täites kontakti vormi
 • lepime täpselt kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus vajate
 • lepime kokku teenuste hinna -> kuupõhine tasu alates 175 € (8 töötundi) või tunnitasu alusel 35 €/h
 • teenuse osutamiseks sõlmime teenuse lepingu ning konfidentsiaalsuse lepingu

Me usume, et tugev koostöö kujuneb ajaga ning tähtsal kohal on vastastikune usaldus. Ootame oma klientidelt tagasisidet teenuse kvaliteedi ja parendamise osas. Omalt poolt lubame olla avatu meelega, innovatiivsed ja püüdlikud.