Puhkuste planeerimine ja korraldamine – kõik ühes!

Kaasaegne meeskond või ettevõte väärtustab seda, et oluline info on töötajatele kättesaadav ning kõiki tegevusi saab korraldada operatiivselt. 

Me aitame viia personalitöö ja -arvestuse juhtidele ja inimestele lähemale nii, et:

 • vajalik info saab operatiivselt sisestatud
 • töötajal on hea ülevaade teda puudutavast infost
 • juhil on hea ülevaade kogu meeskonna hetkeolukorrast ja ajaloost
 • töötajad on kaasatud kogu protsessi vältel
 • meeldetuletused uute taotluste kohta saadetakse automaatselt

Sul ei ole vaja ise midagi leiutada või välja töötada, oluline on, et oled valmis rakendama kaasaegse juhtimise põhiprintsiipe ja valmis muutusteks. Kõi muu teeme ära meie.

SOOVIN LISAINFOT
 • ASUKOHAVABA KASUTUS

  Puhkuseid saab planeerida ja arvestada igal ajal, igal pool – Sinulab tarkvara toetab sind pilveteenuse kaudu. Töötajal, juhil ja personalijuhil on ligipääs igal ajal turvaliselt tagatud.

 • KÕIK VAJALIK

  SinuLab lahendus on täielikult vastav kõikidele kehtivatele seadustele arvutades nii puhkuseõigust, puhkusejääke kui ka aegumisi.

 • ÜKS SÜSTEEM

  Puhkuse ja kõikide muutustega seotud info on saadaval ühes kompaktses süsteemis – sisestamine, kinnitamine kui statistika on jooksvalt kättesaadav kõigile osapooltele. Nii tõstad oma ettevõtte/meeskonna kaasatust personaliprotsessidesse kõige elementaarsemast infost alates.

ISETEENINDUSEGA PUHKUSTE KORRALDUS

VÕIMALUSED:

 • koostada puhkuste ajakava
 • töötajal sisestada puhkuse avaldusi
 • juhil kinnitada või tagasi lükata puhkuse taotlusi
 • vaadata kogu osakonna puhkuste graafikut

ARVUTUSED:

 • töötaja aastane puhkuseõigus
 • kasutatud ja kasutamata põhipuhkus
 • aeguvad puhkused
 • puhkuseõiguse peatumine
VAATAN DEMO

Puhkuste lahendus

Puhkuste ajakava koostamise vastutus lasub küll tööandjal ja seaduse järgi on tal õigus seda ühepoolselt kehtestada, kuid tavapärane praktika meie ettevõtetes on siiski selline, kus töötaja teeb omapoolsed ettepanekud ja tööandja kinnitab või lükkab soovid tagasi.

Puhkuste ajakava koostamise eesmärgks on planeerida tööd ja puhkust ette nii töötajal kui tööandjal. See annab võimaluse asendajate leidmiseks ja tööde korraldamiseks puhkuste kõrgperioodil.

Puhkuste ajakava peab olema valmis 31. märtsiks jooksva kalendriaasta kohta.

VAJALIKUD FUNKTSIOONID:

 • Liides arvestab puhkuseid vastavalt töötatud ajale
 • Kasutamise alustamisel saab sisestada kõikide töötajate eelmise perioodi puhkuse jäägi
 • On võimalik rakendada nii kalendripäevade põhist arvestus kui ka tööpäevade põhist arvestust

TÖÖTAJA SAAB:

 • esitada puhkuseavaldusi põhipuhkuse kasutamiseks
 • esitada puhkuseavaldusi ja lisadokumente muude puhkuste kasutamiseks (olemas kõik seadusega määratud puhkuse liigid)
 • lisada puhkuseavaldusele enda asendaja nime
 • taotleda juba kinnitatud puhkuse tühistamist ja muuta puhkuse aegu
 • ülevaate oma puhkuste kohta läbi aastate
 • ülevaate jooksva aasta puhkuseõiguse ja puhkuse jäägi ja aegumiste kohta
 • meeldetuletuse algava puhkuse kohta oma e-postile 7 päeva enne puhkuse algust

JUHT SAAB:

 • kinnitada alluvate puhkusetaotlusi
 • tühistada töötaja puhkuseid kokkuleppel töötajaga
 • ülevaate kogu meeskonna puhkustest visuaalse graafiku abil
 • ülevaate kogu meeskonna puhkuste kasutamisest, puhkuse jäägist ja aegumistest
 • lisada töötajale puhkuseid (eeldab paberil kirjalikku avaldust)
 • teavitused töötajate puhkuse avaldustest e-postile

PERSONALIJUHT / RAAMATUPIDAJA SAAB:

 • luua kiirelt ja mugavalt aastase puhkuste ajakava
 • muuta operatiivselt puhkuseid ilma paberkandjal avalduseta
 • ülevaate jooksvast puhkuste seisust
 • puhkuse reservi raportid iga perioodi lõpul (aasta)
 • ülevaate kõikidest töötajate puhkustest nii graafiku kui tabeli abil

Puhkuse mooduliga töö alustamine

Puhkuse lahenduse kasutamiseks on teil vaja teha järgmist:

 • liituda SinuLab tarkvaraga, sõlmida leping ning valida juurde sobivad paketid
 • sisestada eelmise kalendriaasta puhkuste jääk
 • teavitada töötajaid ja anda vajalikud juhised andmete sisestamiseks (puhkused)
TELLIN PUHKUSTE PAKETI

Kui olete alustav ettevõte või võtate tööle esimesed töötajad, on liitumise protsess veelgi lihtsam.

SinuLab lahendus võimaldab lisaks puhkuste korraldamisele hallata ka töösuhteid ja tööaja raporteerimise vajadusi.