Puhkus, tööaeg, palk – kõik ühes!

Kaasaegne meeskond või ettevõte väärtustab seda, et oluline info on töötajatele kättesaadav ning kõiki tegevusi saab korraldada operatiivselt. 

Me aitame viia personalitöö ja -arvestuse juhtidele ja inimestele lähemale nii, et:

 • vajalik info saab operatiivselt sisestatud
 • töötajal on hea ülevaade oma varasemast infost
 • juhil on hea ülevaade kogu meeskonna hetkeolukorrast ja ajaloost
 • töötajad on kaasatud kogu protsessi vältel
 • meeldetuletused vajalike andmete sisestamiseks saadetakse automaatselt

Sul ei ole vaja ise midagi leiutada või välja töötada, oluline on, et oled valmis rakendama kaasaegse juhtimise põhiprintsiipe ja valmis muutusteks. Kõi muu teeme ära meie.

SinuLab PUHKUS, TÖÖAEG, PALK lahendus maksab 1 € töötaja kohta kuus.

SOOVIN LISAINFOT

PUHKUS

Puhkuste liides võimaldab:

 • koostada puhkuste ajakava
 • töötajal sisestada puhkuse avaldusi
 • juhil kinnitada või tagasi lükata puhkuse taotlusi
 • vaadata kogu osakonna puhkuste graafikut

Puhkuste liideses arvutatakse:

 • töötaja aastane puhkuseõigus
 • kasutatud ja kasutamata põhipuhkus
 • aeguvad puhkused
 • puhkuseõiguse peatumine
SOOVIN LISAINFOT

TÖÖAEG

Tööaja liideses saab mugavalt hallata kogu ettevõtte töötajate tööaja infot. Töötundide ja tööliikide sisestamist saavad teha nii töötajad, juht kui personalitöötaja.

 • meeldetuletused töötajale iga kuu viimasel tööpäeval
 • ületundide sisestamine
 • tasustamata ületundide sisestamine
 • tööaja kuuraportite kinnitamine
 • tööaja info on sisendiks palgaarvestuse liidesele
SOOVIN LISAINFOT

PALK JA TASUD

Palga ja muude tasude arvestus on tehtud lihtsaks ja võimalikult suures osas automatiseeritud. SinuLab palgaarvestusega saab mugavalt palgad arvestatud nii juht kui personalitöötaja.

Palgalehti ei ole enam vaja töötajatele saata vaid need asuvad turvaliselt SinuLab töötaja portaalis. Igal töötajal on personaalne konto ning ta pääseb oma andmeid vaatama igal ajal ja igal pool.


TELLIN PAKETI

Palk ja tasud on jaotatud neljaks tasude grupiks:

 

TÖÖTASUD

HÜVITISED

MUUD TASUD

KINNIPIDAMISED

Palgaliideses saab teha kõik vajalikud toimingud:

 • palgaarvestuse sisend tuleb automaatselt tööaja tabelitest
 • luua palgalehed kogu ettevõttele/meeskonnale
 • lisada erakorralisi tasusid või kinnipidamisi
 • arvestada puhkusetasusid
 • tööjõu maksud arvestatakse automaatselt vastavalt tasu liigile
 • koostada TSD aruannet ja importida see EMTAsse
 • raportid töötaja, osakonna ja kogu ettevõtte kohta
 • palgaandmete import raamatupidamistarkvarasse

Puhkus, tööaeg, palk – alustamine

Palgaarvestuse lahenduse kasutamiseks on teil vaja teha järgmist:

 • liituda SinuLab tarkvaraga, sõlmida leping ning valida sobivad paketid
 • laadida üles vajalikud töösuhete ja -lepingutega seotud andmed
 • sisestada jooksva aasta puhkused
 • teavitada töötajaid ja saata vajalikud juhised andmete sisestamiseks (puhkused, tööajatabelid)
 • laadida üles viimase 6 kuu keskmised töötasud
TELLIN PUHKUS, TÖÖAEG, PALK PAKETI

Kui olete alustav ettevõte või võtate tööle esimesed töötajad, on liitumise protsess veelgi lihtsam.

SinuLab lahendus toetab tööaja-ja palgaarvestust nii ettevõtte sees kui ka välise teenusepakkuja kaudu.

Kui te olete palgaarvestuse teenuse pakkuja või ettevõte, kes ostab palgaarvestuse teenust sisse, saame määratud rollidega anda ligipääsud kõigile vajalikele inimestele.