Töötajaid hõlmavad ettevõtte või meeskonna sisesed uuringud on üsna pikka aega kasutust leidnud. Küll aga on täheldatud, et tavapärane “kord aastas” uuring ei anna siiski piisavalt alust kiiremateks otsusteks ja töötajate vajaduste operatiivsemaks toetamiseks.

Kaasaegses andmepõhises otsuste juhtimises on väärtuslikuks kujunenud sellised tööriistad ja lähenemised, mis annavad võimaluse pikaajalisi ja lühiajalisi uuringuid ning tagasiside kogumist omavahel kombineerida.

Alljärgnevalt teemegi väikese ülevaate sellest, milliseid uuringuid võiks ettevõte ja juht oma töötajaskonna puhul kaaluda. Võimalusi on mitmeid.

Erinevad uuringud ja nende kasutamise võimalused:

NPS

NPS uuringuid saab suunata nii välistele sihtgruppidele (kliendid, koostööpartnerid jms) ning uurida kliendirahulolu üldisemat fooni. NPS küsimusele saab juurde lisada 1-2 lisa küsimust kas valikvastustega või tekstiväljaga.

NPS uuringuid on paljud ettevõtted hakanud kasutama ka sisemise “temperatuuri” mõõtmiseks, sihtgrupiks töötajad ja juhid. NPS uuringut saab kombineerida paari lisaküsimusega. Uuringut saab ajatada ning planeerida terve uuringute tsükli, mille tulemusi on hiljem võimalik raportis omavahel võrrelda.

 • kliendirahulolu
 • kliendi tagasiside
 • töötajate meelsus ja rahulolu
 • töötajate tagasiside

PULSI-UURING

Pulsi-uuringuid kasutatakse edukalt kindla ajaperioodi jooksul eesmärgiga jälgida ja saada vahetut tagasisidet muudatuste järgse olukorra kohta organisatsioonis, meelsuse ja hoiakute kohta töötajate hulgas. Pulsi-uuring on korduv uuring, mis keskendub konkreetselt ühele valitud teema uurimisele, näiteks rahulolu-uuringus ilmsiks tulnud teema uurimisele ja muutustele kindla ajaperioodi jooksul. Uuring on lühike ja vastaja jaoks lihtne täita. Pulsi-uuringud koosnevad tavaliselt kuni kolmest küsimusest.

 • muudatuste eelne ja järgne suhtumise mõõtmine
 • pikema uuringu (nt rahulolu-uuringu) spetsiifilise teema korduv uurimine
 • kiire tagasiside ja hinnang töötajatelt

RAHULOLU JA PÜHENDUMUSE UURING

Rahulolu uuringuid viiakse läbi paljudes organisatsioonides. Uuringute moodul annab võimaluse kombineerida põhjalikumaid uuringuid lühiajaliste ja operatiivsema sisuga uuringutega. Kombineerides erinevaid teemasid ja tagasiside küsimist on võimalik saada väga põhjalik ja hea ülevaade organisatsioonis toimuvast. Uuringusse saab valida erineva vastusevariandiga küsimusi ning kõik tulemused kuvatakse dünaamiliste graafikute abil.

 • valikvastus (üks või mitu vastuse varianti)
 • NPS
 • eelistuste valik
 • prioriteetide järjestamine
 • tekstivastus

PERSONAALNE UURING

Personaalne uuring ja selle tulemused on küll konsolideeritavad kuid uuringus osalejal on võimalik igal ajal oma vastuseid uuesti vaadata. Samuti näeb vastaja antud vastuseid tema otsene juht. Personaalset uuringut on mugav kasutada näiteks motivatsiooni ja stressi teemade uurimisel, et neid hiljem töötajaga personaalselt arutada. Samuti kasutatakse personaalseid uuringuid näiteks arenguvestluste ettevalmistavas etapis või ka lahkumis-vestluste puhul.

 • võimaldab keskenduda juhil ja töötajal konkreetse tagasiside või hinnangu analüüsimisele
 • personaalne motivatsiooni baromeeter
 • töötaja stressi taseme mõõtmine
 • analüüs enne tulemus-või arenguvestlust
 • kokkuvõte lahkumisevestluse läbiviimiseks.

SinuLab on loonud tarkvara, kus erinevaid mooduleid kasutades on võimalik juhtimistegevuste kvaliteeti oluliselt tõsta läbi operatiivsuse, konsolideeritud andmete abil otsuste tegemise ning töötajaid-juhte maksimaalselt kaasates. Samal ajal aitab tarkvara säästa pea 50% varasemalt administreerimisele kulunud ajast.

SinuLab moodul: UURINGUD ja TAGASISIDE

Uuringute koostamine ja avaldamine:

 • Küsimuste lisamine, muutmine ja vastuse tüübi määramine
 • Uuringu alguse ja lõpu tähtaja määramine
 • Korduv-uuringute ja uuringute automatiseeritud avaldamine
 • Teated ja meeldetuletused uuringus osalejatele (e-postile, pop-up, ajajoonel)
 • Vastuste graafilised raportid ja massraport (eksporditav excelisse)
 • Dashboard ja statistika

Uuringute ja vastuste tüübid:

 • AVALIKUD uuringud
 • SISEUURINGUD
 • Uuringu saab vajadusel määrata anonüümseks
 • Siseuuringute puhul on võimalik valida sihtgrupiks kõik töötajad, valik töötajaid või personaalne uuring
 • Vastuste tüübid: valikvastused (üks või mitu), tekstivastus, NPS, eelistuste valik ning prioriteetide reastamine

Kui sul tekkis küsimusi või soovid lisa infot uuringute lahenduse kohta, siis võta ühendust siin: