Tavapäraselt oleme harjunud rohkem arutlema ja lugema visioonidest ettevõtte tasandil. Vähem on leidnud kasutust isikliku visiooni loomine enesejuhtimise ja motivatsiooni tööriistana. Kuigi, olen üsna kindel, suurel osal meist on see isiklik visioon kusagil alateadvuses olemas.

Visioon ei ole unistus

Kuigi tihti tõmmatakse paralleele visiooni ja unistuse vahel, siis oma olemuselt on need siiski erinevad. Peamiseks erinevuseks on visiooni konkreetsus ja saavutatavus. Unistada on aga samuti vaja. Tihti saavadki suured teod alguse unistusest. Ma usun, et visioon on just see, mis aitab unistused muuta reaalseks ja saavutatavaks. Kuid vastupidiselt unistusele nõuab visioon tööd ja tähelepanu. Kui unistus annab emotsiooni, siis visioon annab motivatsiooni ja suunad tegutsemiseks.

Mis on isiklik visioon?

Isiklik visioon sisaldab personaalset nägemust sellest, kes sa tahaksid olla ja kuhu tahaksid jõuda ca 10-15-20 aasta pärast. Isiklik visioon sisaldab terviklikku nägemust sinust kui inimesest, sealhulgas tööalast nägemust kirjeldades lähemalt näiteks seda, millises valdkonnas tegutsen, milles on tugev ja hinnatud, milline juht või meeskonnatöö tegija ma olen, milline on minu igapäevase töö olemus, töö profiil, milliseid tulemusi olen saavutanud, kuidas ja mille/kelle abil tulemusi saavutan jne.

Lisaks sisaldab visioon tööväliseid aspekte, mis inimesele kui sotsiaalsele olendile on samuti vajalikud. Näiteks sellised valdkonnad nagu elamine ja kodu ehk minu majapidamine, kus ma elan, milline on minu suvekodu jne, perekond  ja kes sinna kuuluvad, milliseid väärtusi minu peres hinnatakse, lapsed, suhted vanematega jne, sotsiaalne aktiivsus ja tegevused ehk millised inimesed kuuluvad minu sõprus- ja tutvusringkonda, suhtlemine vabal ajal, töövälised üritused jne, kultuuriline tegevus ja panustamine nagu osavõtt kultuuriüritustest, eneseharimine, reisimine jne, lisaks hobid ja sport nagu tervislik seisund, sportimise harjumused, millised on hobid ja kuidas nendega tegelen jne.

Visioonis võib olla veel mitmeid erinevaid komponente kuid kindlasti ei ole visioon ainult tööalane nägemus endast tuleviku vaates.

Isiklik visioon on nägemus sellest, millises suunas sa pikaajaliseslt soovid liikuda ja millised on sinu elulised põhimõtted, alustalad, fookused. Kokkuvõtteks kujuneb nendest kirjeldustest nägemus sellest, milline inimene sa tahad olla, milliseks inimeseks saada, milliseid kogemusi ja elamusi kogeda.

Visioon on oluline osa täiskasvanud inimese arengust ja küpsemisest.

Kas MINUL on vaja isiklikku visiooni?

Sellele küsimusele ei saa keegi teine vastata. Mõnikord on isikliku visiooni teadlik kujundamine või sõnastamine vajalik mingil eluetapil, kus vajame rohkem kas teadlikku lähenemist fookuse seadmist edu saavutamiseks, näiteks ettevõtjaks hakkamisel, suunamuutust, näiteks karjääris, või ka seniste kogemuste peale uue nägemuse ehitamist.

Kindel on aga see, et isikliku visiooni loomine ei tee kellelegi kahju. Pigem võib sellest tööriistast leida enda jaoks midagi väga kasulikku ja väärtuslikku, mida oodata ei oska.

Võimalik, et kohe homme ei näe sa visiooni loomisest veel otsest tulemust ja kasu, kuid kindlasti mõjutab see meie tegusid ja otsuseid pikaajaliselt.

Isiklik visioon toetab oma olemasoluga:

  • sinu jaoks oluliste otsuste tegemist
  • sisemise motivatsiooni allikat
  • järjepidevust liikuda oma unistuste poole
  • tasakaalu leidmist ja hoidmist sinu elus.

Uuringud väidavad suisa, et isikliku visiooni omamine on olulisem komponent edu ja rahulolu saavutamisel kui ükski teine faktor, sealhulgas IQ, sotsiaal-majanduslik päritolu või  hariduse tase.

Ja veel üks tore aspekt visiooniga seoses: oma isiklikku visiooni saad igal ajal uuendada ja ajakohastada. Miski pole kivisse raiutud vaid ikka su enda kätes.

Kuidas isikliku visiooni loomisega alustada ja seda kujundada – sellest lähemalt järgmises postituses. Püsi lainel!

Uuri lähemalt SinuLab MyPlan lahendust, mille üheks osaks on isikliku visiooni loomine.

Kui sind huvitab personaalse tulemuslikkuse ja isikliku arengu teemadel rohkem lugeda, siis soovitame oma blogist järgmiseid artikleid:

Koolsolekute kultuur ja tulemuslikkus

Tulemusjuhtimisega alustamine

Eesmärgistamine kui oluline tööriist

6 lähtekohta juhile tulemuslikkuse saavutamiseks