Küllap olete kuulnud tuttavatelt või kolleegidelt lugusid sellest kuidas üks tarkvara juurutamise protsess ettevõttes võib kesta 6 kuud kuni aasta. Tõepoolest, keeruliste ERP tarkvarade juurutamine nõuab väga põhjalikku ettevalmistust aga ka asjatundlikku kasutuselevõtu administreerimist ning andmete ületoomist. Eriti mahukad on sellised projektid suurettevõtetes ja korporatsioonides, kus uue ERP juurutamine võib koos ettevalmistusega võtta ka mitu aastat.

Käesolevas postituses keskendume rohkem inimeste ja juhtimisega seotud tarkvarade juurutamisele. Nendeks võivad olla traditsioonilised HR tarkvarad (palk, tööaeg, personaliarvestus), talendijuhtimise tarkvarad (arenguvestlused, koolituste administreerimine, karjäärijuhtimine jne) või muud lahendused, näiteks meeskonnatöö koordineerimine, projektide administreerimine, tööaja pildistamine, mõõdikute ja eesmärkide seadmine, kommunikatsioon, uuringud jms. Reeglina on selliste tarkvarade kasutuselevõtt kordades lihtsam võrreldes ERP tarkvaraga. Erandina ehk palgaarvestus, kus on vaja kaasa tuua ajalugu (vähemalt 6 kuud), et kõiki tasusid korrektselt arvestada.

Kõiki eelnimetatud lahendusi on võimalik väiksematel ja suurematel ettevõtetel kasutusele võtta. Seadistamise aeg ja juurutamise tegevused võivad aga võrdluses vägagi erineda.

Uue tarkvara valimisel tuleks jälgida muuhulgas ja järgmisi olulisi aspekte:

 • alustamise ja juurutamise kiirus/aeg
 • andmete mass-ülekandmise võimalus juurutamisel, mis tagab kiire kasutuselevõtu
 • andmete ülekandmine püsiühenduse abil näiteks ERP või raamatupidamistarkvarast edaspidisel kasutamisel
 • võimalus andmete kvaliteeti kontrollida
 • kasutajasõbralikkus – kas töötaja vajab eraldi koolitust tarkvara kasutamiseks? kas tarkvara toetab tegevusi või raskendab neid?
 • tehniline tugi ja selle kättesaadavus – kui palju kulub aega tehniliste probleemide lahendamiseks?
 • kas kliendil on võimalus ise administreerida kogu tarkvaraga seotud tegevusi või on sunnitud ostma selleks vajalikke teenuseid?

Milline on SinuLab.ee tarkvara liitumise protsess ja kui kaua kulub selleks aega?

 • lepingust kasutuselevõtuni kulub 2 tundi kuni 1 tööpäev sõltuvalt ettevõtte suurusest
 • eelduseks on, et klient tagab kvaliteetsed andmed

Näide: ettevõttes töötab 48 inimest, kõik arvutikasutajad.

 1. Struktuuri loomine ⇒ andmete mass-laadimine- 10 min
 2. Töötajatele luuakse personaalsed kasutajakontod ⇒ andmete mass-laadimine- 30 minutit
 3. Töötajate sidumine struktuuri ja ametikohaga ⇒ käsitsi tehes- 30 min, mass-laadimisega punktis 2
 4. Andmete kontollimine ⇒ ca 20 min
 5. Peakasutaja juhendamine ⇒ ca 1 tund
  Kokku: 2 tundi tööaega

SinuLab.ee lahendus võimaldab ettevõttel ilma püsivate lisateenusteta kogu lahendust iseseisvalt administreerida.

Ettevõtetele ja juhtidele on aga oluline ka hinnastamine. Peamiseks küsimuseks – kas juurutatav tarkvara toob oodatud kasutegurit? millist täpsemalt? mis on mõistlik hind tarkvara kasutamise eest ja kuidas kasutegurit mõõta?

SinuLab.ee hinnastamise mudel on äärmiselt lihtne:

 • litsentsitasu makstakse kogu aasta eest vastavalt valitud paketile (150€, 250€, 350€, 450€)
 • igakuiselt lisandub tasu puhkus-tööaeg-palk mooduli kasutamise eest (1€ inimese kohta/kuus)
 • liitumistasu ei ole
 • jooksvate uuenduste ja uute versioonide eest lisatasu ei ole
 • administreerimise teenust ei ole vaja osta kui ettevõttel on olemas sisemine peakasutaja

Valige alati selline tarkvara, mille hinnastamine on
selge ja lihtne
ning puuduvad varjatud kulud.

Loe lisaks SINULAB.EE HINNASTAMINE