Uuest aastast alates ei pea te oma ettevõttes enam puhkuste ajakava koostamiseks paluma töötajatel täita excelit või seinale riputatud graafikut ristikestega. Iga töötaja saab esitada oma puhkuse soovid turvalises SinuLab.ee keskkonnas ning edastada otsesele juhile kinnitamiseks.

Töötaja saab:

 • esitada puhkuseavaldusi põhipuhkuse kasutamiseks
 • esitada puhkuseavaldusi ja lisadokumente muude puhkuste kasutamiseks (olemas kõik seadusega määratud puhkuse liigid)
 • lisada puhkuseavaldusele enda asendaja nime
 • taotleda juba kinnitatud puhkuse tühistamist ja muuta puhkuse aegu
 • ülevaate oma puhkuste kohta läbi aastate
 • ülevaate jooksva aasta puhkuseõiguse ja puhkuse jäägi ja aegumiste kohta
 • meeldetuletuse algava puhkuse kohta oma e-postile 7 päeva enne puhkuse algust

Juht saab:

 • kinnitada alluvate puhkusetaotlusi
 • tühistada töötaja puhkuseid kokkuleppel töötajaga
 • ülevaate kogu meeskonna puhkustest visuaalse graafiku abil
 • ülevaate kogu meeskonna puhkuste kasutamisest, puhkuse jäägist ja aegumistest
 • lisada töötajale puhkuseid (eeldab paberil kirjalikku avaldust)
 • teavitused töötajate puhkuse avaldustest e-postile

Ettevõte saab:

 • luua kiirelt ja mugavalt aastase puhkuste ajakava
 • muuta operatiivselt puhkuseid ilma paberkandjal avalduseta
 • ülevaate jooksvast puhkuste seisust
 • puhkuse reservi raportid iga perioodi lõpul (aasta)
 • ülevaate kõikidest töötajate puhkustest nii graafiku kui tabeli abil

Liides arvestab puhkuseid vastavalt töötatud ajale.
Liitumisel ja liidese kasutamise alustamisel tuleb eraldi sisestada kõikide töötajate eelmise perioodi puhkuse jääk.
On võimalik rakendada nii kalendripäevade põhist arvestus kui ka tööpäevade põhist arvestust.

Uuest aastast alates ei pea te oma ettevõttes enam puhkuste ajakava koostamiseks paluma töötajatel täita excelit või seinale riputatud graafikut ristikestega. Iga töötaja saab esitada oma puhkuse soovid turvalises SinuLab.ee keskkonnas ning edastada otsesele juhile kinnitamiseks.

Töötaja saab:

 • esitada puhkuseavaldusi põhipuhkuse kasutamiseks
 • esitada puhkuseavaldusi ja lisadokumente muude puhkuste kasutamiseks (olemas kõik seadusega määratud puhkuse liigid)
 • lisada puhkuseavaldusele enda asendaja nime
 • taotleda juba kinnitatud puhkuse tühistamist ja muuta puhkuse aegu
 • ülevaate oma puhkuste kohta läbi aastate
 • ülevaate jooksva aasta puhkuseõiguse ja puhkuse jäägi ja aegumiste kohta
 • meeldetuletuse algava puhkuse kohta oma e-postile 7 päeva enne puhkuse algust

Juht saab:

 • kinnitada alluvate puhkusetaotlusi
 • tühistada töötaja puhkuseid kokkuleppel töötajaga
 • ülevaate kogu meeskonna puhkustest visuaalse graafiku abil
 • ülevaate kogu meeskonna puhkuste kasutamisest, puhkuse jäägist ja aegumistest
 • lisada töötajale puhkuseid (eeldab paberil kirjalikku avaldust)
 • teavitused töötajate puhkuse avaldustest e-postile

Ettevõte saab:

 • luua kiirelt ja mugavalt aastase puhkuste ajakava
 • muuta operatiivselt puhkuseid ilma paberkandjal avalduseta
 • ülevaate jooksvast puhkuste seisust
 • puhkuse reservi raportid iga perioodi lõpul (aasta)
 • ülevaate kõikidest töötajate puhkustest nii graafiku kui tabeli abil

Liides arvestab puhkuseid vastavalt töötatud ajale.
Liitumisel ja liidese kasutamise alustamisel tuleb eraldi sisestada kõikide töötajate eelmise perioodi puhkuse jääk.
On võimalik rakendada nii kalendripäevade põhist arvestus kui ka tööpäevade põhist arvestust.